Bezpečnostní izolační skla

Jsou to izolační skla se zabudovaným bezpečnostním sklem. Bezpečnostním sklem je myšleno vrstevnaté sklo (dvě a více skleněných tabulí spojených folií) nebo tvrzené sklo (sklo tepelně zpevněné).

Bezpečnostní skla v příslušné sklabdě mají stejné tepelně izolační vlastnosti jako skla se zvýšenou izolační schopností.